Natuur op De Bieberg


Beschermd Groengebied

Het College van B&W van de Gemeente Breda heeft Begraafplaats De Bieberg aangewezen als Groengebied op de Bomenkaart Breda met Waardevolle houtopstanden.

Een Groengebied is een gebied met een duidelijke ruimtelijke samenhang en begrenzing, waarin zich meerdere bomen bevinden en dat een uitgesproken groene functie heeft en/of specifiek is ingericht ten behoeve van een kwalitatieve verblijfservaring in het groen. 

De groene functie en/of de kwalitatieve verblijfservaring van Groengebieden is voor een groot deel afhankelijk van de aanwezigheid van bomen. 

Grote en middelgrote bomen zijn onmisbaar voor de groene functie en/of de kwalitatieve verblijfservaring en hebben een bijzondere belevingswaarde. 


Onze Stichting streeft ernaar het bomenbestand van Begraafplaats De Bieberg weer te herstellen.
Bijen, vogels en eekhoorns

De naam Bieberg is een samenstelling uit bie, -bij- in de zin van honing verzamelend insect, en berg. De berg is in het terrein markant zichtbaar. Er huisden daar van nature bijen, en de plaats werd veel gebruikt om er bijenkorven te plaatsen.

De bomen en struiken op Begraafplaats De Bieberg bieden vele vogels een nest en rustplaats en vormen een voedselbron.

Daarnaast wordt Begraafplaats De Bieberg door veel eekhoorns bewoond, die dankbaar gebruik maken van de aanwezigheid van de Beuken- en Dennenbomen.

Vlinders

Op de begraafplaats staan veel vlinderstruiken die een grote aantrekkingskracht hebben op diverse soorten vlinders. 

Roodborstje

Het roodborstje is een vaste bewoner van de begraafplaats.